Lager, Distribusjon og Produksjon

Med 15 års erfaring fra rekruttering og bemanningsbistand til lager, distribusjon og produksjon har vi kompetanse og bransjeforståelse, kandidattilgang og en rekke spennende stillinger hos ledende logistikk- og produksjonebedrifter. Våre rådgivere har både lang erfaring fra leveranser til bransjen og bransjekompetanse fra bl.a. lager og logistikk.

Vi leverer raskt godt kvalifiserte medarbeidere til en rekke stillinger som:

  • Sjåfører (alle klasser og YSK)
  • Lagermedarbeidere (plukk, pakk, container, terminal, datastyrte logistikksentra)
  • Produksjonsmedarbeidere
  • Teknisk produksjon
  • Lagerledere
  • Logistikkmedarbeidere (import, eksport, fortolling, kjørekontor)
  • Hjelpemenn transport