Referanser

Michael Gunnarsson
Lager- og produksjonssjef

-People4you forstår vårt behov og de kandidatene som blir presentert passer våre ønsker.

Det vi satt størst pris på i tilbudsprosessen med People4you var at de hadde så stort fokus på mennesket, å følge regler og at de er veldig seriøse.

I vårt samarbeid ser vi at de tar veldig godt vare på sine kandidater på en bra og respektful måte. Dette innebærer for oss at vi har fornøyde kandidater som føler seg sett og ivaretatt. Dette igjen gjør at vi aldri opplever noe støy mellom kandidatene og våre faste ansatte.

Vi er veldig fornøyde med prosessene rundt våre ansettelser. People4you forstår vårt behov og de kandidatene som blir presentert passer våre ønsker.

Oppfølgingen var også veldig bra, med kort behandlingstid, den som ble ansatt syntes også opplegget var veldig bra.

Kristian Devold
Daglig leder

-People4you har vist stor interesse for å bli kjent med våre ønsker og behov.

Helsehuset Indre Østfold har siden 2013 samarbeidet med og benyttet People4you til bemanning og rekruttering av sykepleiere, helefagarbeidere og leger. People4you har i perioder bidratt til å bemanne opp med flere stillinger på kort varsel.

Mange av stillingene har vært på Helsehuset i mange år, som deltidsansatte eller ekstravakter. Flere av personene har også blitt ansatt av Helsehuset etter hvert.

Samarbeidet oppleves svært godt av Helsehuset. People4you har vist stor interesse for å bli kjent med våre ønsker og behov, og rekrutterer nå jevnlig personer som passer inn på Helsehuset. People4you har også stilt opp ved hendelser som har krevd ekstra innsats, og har hjulpet oss å finne løsninger ved bemanningsutfordringer, eller hvis noen har trengt ekstra oppfølging.

Jeg kan anbefale People4you som bemanningsbyrå, ikke bare fordi de løser rekruttering og finner de riktige menneskene, men også fordi de er opptatt av å kjenne kundens ønsker og behov, er lette å få tak i og er svært fleksible i forhold til å løse utfordringer.

Petter Holth
Daglig leder

-People4you har bistått oss med gode kvalitetsressurser innen lager- og backoffice bemanningen.

Vår virksomhet har hatt en positiv utvikling gjennom mange år og bemanningsbehovet er voksende samt sesongvarierende.

Vi har utviklet ett godt samarbeid med People4you med hensyn til korte- og lengre engasjement samt rekrutteringer til faste stillinger. People4you har bistått oss med gode kvalitets ressurser innen lager- og backoffice bemanningen. People4you har også rekruttert en selger for sør Norge samt salgssjef til proffsegmentet.

Vår oppfatning av People4you er at de finner gode ressurser for våre ulike behov. De har via vårt samarbeid tilegnet seg kunnskap om vårt miljø, som bidrar til at de finner ressurser som passer godt inn i vår driftsform. Oppfølgingen av de pågående engasjementene samt gjennomførte rekrutteringer er meget god.

Min oppsummering i form av noen nøkkelord er; pålitelighet, god kartlegging av behov og god oppfølging.

Ole Marius Rosendal
Tidl. daglig leder

- Vi synes det er en fordel at People4you er en lokal aktør som er synlige i lokalmiljøet og derfor kjenner det lokale markedet godt.

Rosendal Maskin AS har benyttet People4you sine tjenester ved flere anledninger, både ved rekruttering av faste stillinger og ved innleie av kandidater.

Vi synes det er en fordel at People4you er en lokal aktør som er synlige i lokalmiljøet og derfor kjenner det lokale markedet godt. Det viktigste for Rosendal Maskin AS har allikevel vært at People4you har satt seg godt inn i hva vår bedrift står for, hvilke behov vi har og hva slags kompetanse vi ser etter. People4you har alltid vært raske med å levere gode kandidater og er treffsikre i sin levering.