Innleie

La People4you ta ansvar for bemanningen

I People4you har vi hele tiden en stor, oppdatert kandidatbase og et stort nettverk. Vi er alltid klare til å levere de rette kandidatene til rett tid, både til lange og korte oppdrag. Dette kan for eksempel være i forbindelse med sykefravær, ferieavvikling, eller annet som gjør at bedriften har behov for ekstra bemanning.

Når People4you står for bemanningen, betyr det at den innleide medarbeideren er ansatt hos oss. Vi er da ansvarlige for:

  • Arbeidsgiveransvar, inkludert ansettelse/oppsigelse
  • Avlønning/trekkoppgaver
  • Sykelønn og andre lovbestemte trekk
  • Feriepenger
  • Arbeidsgiveravgift
  • Yrkesskadeforsikring/ OTP
  • Oppfølging og administrasjon