Lønningskalender

Her finner du innleveringsfrister av timelister og utbetalingsdatoer for medarbeidere gjennom People4you for 2016 og 2017.

Lønningskalender 2016

Lønningskalender 2017