Lønningskalender

Her finner du innleveringsfrister av timelister og utbetalingsdatoer for medarbeidere gjennom People4you for 2017 og 2018.

Lønningskalender 2017

Lønningskalender 2018