Lønningskalender

Her finner du innleveringsfrister av timelister og utbetalingsdatoer for medarbeidere hos People4you. Du kan sende inn din timeliste via vår app som kan lastes ned her: www.kandidatportalen.no. Kontakt din konsulent hvis du har spørsmål angående utfylling/innsendelse av timelisten.

Lønningskalender 2022

Lønningskalender 2023